Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź

Witamy

Na stronie kancelarii Komornika Sądowego Gabriela Wlazia

Kancelaria dysponuje możliwością wysyłania elektronicznych zapytań do baz danych:

-CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych,
-ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
-CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
-CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów
-OGNIVO – Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej

Powyższe rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań łącząc wiedzę oraz doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”,

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Art. 1 i 3.1

Podstawa prawna

Podstawą prawną działalności komornika są przede wszystkim:
Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376