Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź

Jak wpłacać?

Wpłaty na konto komornika

Wszelkich wpłat z tytułu zadłużenia lub zaliczki wierzyciela należy dokonywać na rachunek komornika w:

Bank ING S.A.
NR: 83 1050 1953 1000 0090 3138 2527

W tytule przelewu należy odpowiednio wskazać:


W przypadku zaliczki wierzyciela - Zaliczka NR KM np: Zaliczka KM 1/18

W przypadku spłaty zadłużenia: Spłata NR KM np: Spłata KM 2/18